Skip to content

klimatyzacja Warszawa

o klimatyzacji w Warszawie i nie tylko

Ponieważ etapy projektowania klimatyzacji i wentylacji zamykają się w ściśle określonych, aczkolwiek wzajemnie zazębiających się, etapach pracy, o ich wpływie na uszkodzenia agregatu wody lodowej można mówić o genezie ich powstawania w poszczególnych etapach realizacji inwestycji:
• wypracowanie koncepcji wstępnej, określającej ideę i sposób działania całej instalacji klimatyzacji;
• obliczenia, które w zakresie klimatyzacji zmierzają do zapewnienia balansu pomiędzy obciążeniem cieplnym budynku, a indywidualnymi wymaganiami fragmentów lub całości instalacji;
• doborze urządzeń, gwarantujących optymalną pracę instalacji i jej minimalną energochłonność;
• przeniesienie koncepcji i wrysowanie w postaci projektu gotowego do realizacji;
• sprawdzenie i kontrola projektu;
• nadzór nad realizacją projektu klimatyzacji.

Zlekceważenie któregokolwiek z powyższych etapów może doprowadzić w konsekwencji do błędnego i nieprawidłowego funkcjonowania oraz problemami przez cały okres eksploatacji klimatyzacji.
Może również zdarzyć się tak, że po krótkim okresie pracy instalacja będzie musiała podlegać modernizacji ze względu na niemożliwość spełnienia podstawowego zadania, jakie powinien zapewnić system.
Na każdym etapie projektowania błędy popełnione przez projektanta mają niebagatelne znaczenie na funkcjonujące urządzenia w instalacji, a w szczególności na źródła czynnika grzewczego lub chłodu, jakim są agregaty wody lodowej, występujące także w wersji pomp ciepła.
Naruszenie pod-stawowych reguł poprawnego projektowania może doprowadzić do sytuacji, w których urządzenie dobrane przez projektującego nie będzie spełniało wymogów instalacji albo też będzie ulegało częstym awariom. Koncentrując się na agregatach wody lodowej możemy mówić o podziale na podstawowe i drugorzędne źródła błędów. Do podstawowych błędów występujących w projektach można wyszczególnić trzy najczęściej spotykane, które zamykają się w:
• niedoszacowaniu mocy chłodniczej agregatu do obciążeń cieplnych;
• przeszacowaniu mocy agregatu w stosunku do potrzeb instalacji;
• nieprawidłowym doborze rodzaju agregatu do potrzeb instalacji.

Nieprawidłowo dobrany i skonfigurowany sterownik to przyczyna najczęstszych awarii agregatów, zwłaszcza w pierwszym okresie eksploatacji instalacji. Wielokrotnie serwis wzywany do agregatów wody lodowej wykrywa, iż awaria związana jest z nieprawidłowo skonfigurowaną automatyką towarzyszącą instalacji. Stąd bardzo ważna rola projektanta, który w projekcie powinien jednoznacznie określić reżim wysterowania automatyki sterującej w zależności od warunków eksploatacji instalacji.
Kolejny element związany z awariami agregatów to niedopasowanie elementów towarzyszących, a charakteryzuje się to np. niedopasowaniem pompy cyrkulacyjnej, nieprawidłowo dobranym filtrem w instalacji, nieprawidłowo dobranym, pod względem wielkości i czasu reakcji, zaworem regulacyjnym po stronie skraplacza freonowego, zbyt małym schładzaczem dobranym poniżej zapotrzebowania lub nie dla temperatur występujących w danym miejscu instalacji, itp.
Elementem ostatecznie mającym wpływ na uszkodzenia agregatów, a związanym z etapem projektowania jest lokalizacja agregatu klimatyzacyjnego. Jest ona często efektem odzwierciedlenia rzeczywistych możliwości inwestora, ale nie może ona być elementem wymuszanym na projektancie. Zaobserwowane efekty mają duży wpływ na awaryjność urządzeń, a zwłaszcza agregatów. Umieszczenie np. agregatu w pobliżu wyrzutu pyłów z instalacji wyciągowej najczęściej skutkuje podwyższeniem ciśnienia skraplania. W efekcie tego występuje podwyższenie kosztów eksploatacji na skutek zwiększenia częstotliwości wymian oleju w sprężarkach, wymian filtrów freonu i mycia skraplacza. Oczywistym jest, iż podwyższenie ciśnienia skraplania ma bezpośredni wpływ na zużycie energii, co bezpośrednio przekłada się na zwiększenie kosztów eksploatacyjnych.

Reklamy

Tagi: ,

Klimatyzator -Zaprojektowany w trosce o funkcjonalność, z wykorzystaniem prostych linii gwarantujących wyważony styl.

Różnorodność jednostek wewnętrznych klimatyzacji (ścienne, kanałowe, kasetonowe, podstropowe, przypodłogowe, szafy) i zewnętrznych, a także ich kompaktowe wymiary stwarzają niemal nieograniczone możliwości zarówno dla aranżacji pomieszczeń, jak i wkomponowania agregatów w otoczenie na zewnątrz budynku. Sprzyja temu także długość instalacji – do 30 m dla serii M i do 120 m dla serii Slim. Ponadto urządzenia cechuje niezawodność oraz przemyślana konstrukcja ułatwiająca ich konserwację.

Dodatkowo dba o przeszkolenie instalatorów klimatyzacji /techników serwisu, organizując szkolenia techniczno-montażowe. Dodatkowo dba o przeszkolenie instalatorów/techników serwisu, organizując szkolenia techniczno-montażowe. Dbając o wsparcie techniczne dla swoich partnerów handlowych, zamierza publikować biuletyn techniczny zawierający opis nowatorskich rozwiązań oferowanych produktów i możliwości ich wykorzystania.

W celu zmniejszenia obciążenia akustycznego obsługiwanych pomieszczeń kładzie duży nacisk na redukcję hałasu emitowanego przez urządzenia. W tym roku została wprowadzona seria , gdzie poziom „cichej pracy” to zaledwie 19 dB przy nominalnym przepływie powietrza zgodnego z normą eurowent (idealny do sypialni). Ale to nie jedyny rodzynek w ofercie – większość modeli oscyluje w widełkach 20-29 dB (Seria M).

Co ważne, jeszcze do niedawna z klimatyzatorem wiązano jedynie funkcję chłodzenia powietrza. Obecnie technologia inverter i nowe czynniki chłodnicze pozwalają na coraz efektywniejsze wykorzystywanie jako pompa ciepła. Oznacza to, że tym samym urządzeniem można chłodzić powietrze (latem) i ogrzewać (zimą i tzw. okresach przejściowych).

Cechy szczególne
Funkcja Good’sleep II
Good’sleep II w porównaniu z rozwiązaniami konwencjonalnymi obniża zużycie energii aż do 36%.

S-Inverter (opcja)
Technologia S-Inverter firmy Samsung pozwala o 50% obniżyć zużycie energii oraz zmniejszyć
głośność agregatu dzięki redukcji wibracji sprężarki.

Wzornictwo i funkcjonalność

Dyskretna linia

Dbałość firmy Samsung o detale jest widoczna w każdym urządzeniu. Delikatna szara linia dyskretnie kontrastuje z białą obudową urządzenia, nadając mu stylowy wygląd klimatyzacji.

Panel przedni podnoszony do góry

Wygodnie podnoszony panel przedni klimatyzatora ułatwia dostęp do filtrów urządzenia i jego konserwację.

Gładki panel przedni

Umiejscowienie filtrów w górnej części urządzenia sprawiło, że panel przedni stanowi gładką płaszczyznę, łatwą do utrzymania w czystości.

Tagi: ,

Sposobów klasyfikacji urządzeń klimatyzacyjnych jest bardzo wiele. Najprostszym typem klimatyzatora są klimatyzatory kompaktowe. Charakteryzują się one tym, że w jednej wspólnej obudowie zawarte są obydwa wymienniki ciepła (skraplacz i parownik), wentylatory skraplacza i parownika, sprężarka, zawór dławiący oraz automatyka sterująca. Typowymi przedstawicielami tej klasy urządzeń są klimatyzator okienny oraz prosty klimatyzator przenośny. Ich podstawowymi cechami są: stosunkowo niska cena, a także znaczna emisja hałasu do klimatyzowanego pomieszczenia. Tani jest również sam montaż, gdyż nie wymaga on ingerencji w układ chłodniczy. Z powyższych powodów, po spełnieniu norm bezpieczeństwa energetycznego, klimatyzatory kompaktowe są masowo sprzedawane przez różnego rodzaju hipermarkety..
W przypadku klimatyzatorów okiennych, z uwagi na konstrukcję urządzenia – obieg powietrzą zewnętrznego (parownika) od obiegu powietrza zewnętrznego (skraplacza) dzieli tylko cienka przegroda z tworzywa sztucznego. Jeśli klimatyzator zainstalujemy przy ruchliwej drodze, w pomieszczeniu nawet przy wyłączonym klimatyzatorze będziemy mogli podziwiać dźwięki wydawane przez przejeżdżąjące auta, zwłaszcza te tuningowane. Należy mieć też na uwadze, że w okresie zimy, w przypadku występowania mrozu, przez klimatyzator będziemy odczuwać jego skutki. Warto więc w zimie osłonić termicznie klimatyzator, bowiem w przeciwnym razie będzie on pewnym mostkiem ciepła. W okresie letnim do klimatyzowanego pomieszczenia przez klimatyzator będzie napływał zwiększony strumień energii cieplnej.

Jeszcze więcej uwagi należy poświęcić wyborowi klimatyzatora przenośnego. W zależności od budowy, klimatyzatory przenośne można podzielić na:
klimatyzatory z rurą wyrzutową powietrza chłodzącego skraplacz,
klimatyzatory z dwiema rurami powietrza chłodzącego skraplacz,
klimatyzatory ze skraplaczem przenośnym.
Najbardziej mylące jest zastosowanie klimatyzatora z jedną rurą wyrzutową powietrza chłodzącego skraplacz. Podawana przez producenta wydajność chłodnicza takiego klimatyzatora odnosi się do instalacji chłodniczej, a nie wydajności rzeczywistej. Dlaczego praktyka jest inna? Przeanalizujmy. Załóżmy, że w naszym pomieszczeniu utrzymujemy temperaturę 25°G i wilgotność względną 55% (i = 53 kj/kg). Na zewnątrz mamy upał: temperatura 30°C i wilgotność względna 70% (i = 78 kj/kg). Różnica entalpii wyniesie 25 kj/kg. Do klimatyzacji pomieszczenia używamy klimatyzatora o nominalnej wydajności chłodniczej 2,45 kW, którego rurę z powietrzem wyrzutowym chłodzącym skraplacz wystawiamy za okno (które w tym celu musi być uchylone). Pobór mocy wyniesie 0,935 kW, współczynnik efektywności 2,63 sprawi, że w sklepie urządzęnie sklasyfikowane zostanie jako produkt w klasie energetycznej A, zresztą zgodnie z normą. By ochłodzić skraplacz, jego wentylator zasysa z pomieszczenia powietrze i po ochłodzeniu nim skraplacza wyrzuca na zewnątrz pomieszczenia około 180 m3/h powietrza. Skoro z pomieszczenia usuwana jest taka ilość powietrza, na jego miejsce napłynie przez rozszczelnione okno świeże powietrze o parametrach zewnętrznych, wprowadzając do pomieszczenia energię cieplną o mocy Q = 180 / 3600 • 1,22 • 25 = 1,525 kW.

W rzeczywistości nasz klimatyzator nie będzie ochładzał nam pomieszczenia z wydajnością chłodniczą 2,45 kW, a tylko 0,925 kW. Jego rzeczywisty współczynnik efektywności będzie równy 1,0, co tak naprawdę powinno wykreślić urządzenie z oferty sprzedaży na terenie Europy. Normy ekonomiczne są jednak tak skonstruowane, że Chińczycy mogą być spokojni o sprzedaż swoich wyrobów.

AM-09C53CD1 AM-12C53CA1

CHARAKTERYSTYKA KLIMATYZATORÓW GALANZ:

Funkcje: CHŁODZENIE, OSUSZANIE, WENTYLATOR, AUTO,
Ekologiczny czynnik chłodniczy R407C ,
Zintegrowana konstrukcja eliminuje konieczność stosowania jednostki zewnętrznej
Łatwa i szybka instalacja dzięki specjalnym akcesoriom montażowym
Kółka umożliwiające przemieszczanie urządzenia
Zbiornik na skroploną wodę z podwójnym zabezpieczeniem przepełnienia
Czytelny panel sterowania na klimatyzatorze
12 godzinny programator czasowy (TIMER)
Cicha praca
Pilot bezprzewodowy
Regulacja nawiewu w pionie i poziomie
Funkcje: CHŁODZENIE, OSUSZANIE, WENTYLACJA, AUTO,
Ekologiczny czynnik chłodniczy R407C ,
Zintegrowana konstrukcja eliminuje konieczność stosowania jednostki zewnętrznej
Łatwa i szybka instalacja dzięki specjalnym akcesoriom montażowym
Kółka umożliwiające przemieszczanie urządzenia
Zbiornik na skroploną wodę z podwójnym zabezpieczeniem przepełnienia
Czytelny panel sterowania na klimatyzatorze
12 godzinny programator czasowy (TIMER)
SWING – wahadłowy ruch lamelek
Cicha praca
Pilot bezprzewodowy
Regulacja nawiewu w pionie i poziomie
Zaradny wywierci w ścianie dziurę, w którą szczelnie wprowadzi rurę z powietrzem ze skraplacza, pozamyka okna i drzwi i wszystko będzie grało. Niestety, nie. Z uwagi na brak napływu świeżego powietrza do pomieszczenia przez skraplacz przepływać będzie znikoma ilość powietrza, przez co nie będzie on wystarczająco chłodzony, ciśnienie skraplania w układzie chłodniczym przekroczy dopuszczalną wartość i urządzenie wyłączy się awaryjnie. Konkluzja jest jedna. Decyzja o zakupie tego rodzaju klimatyzatora jest mało rozważna.
Dużo sprawniejsze w tym wypadku są klimatyzatory wyposażone w dwie rury, z których jedna zasysa powietrze zewnętrzne do chłodzenia skraplacza, druga je wyrzuca. W ścianie umieszcza się gotowy grill z czerpnią i wyrzutnią. Urządzenie ma też swoje wady. Wentylator wymuszający przepływ powietrza przez skraplacz musi pokonać dwukrotnie większe opory niż jego analogiczny poprzednik (są dwie rury). Wentylator ten pobierał będzie większą moc elektryczną i emitował wyższe szumy. Takie rozwiązanie wymusza zmiany architektoniczne w elewacji budynku. Należy także pamiętać o termicznej zasłonie grila w okresie zimowym.

Najbardziej komfortowym rozwiązaniem z wykorzystaniem klimatyzatora przenośnego jest urządzenie z przenośnym (rozdzielnym) skraplaczem. Skraplacz połączony jest z zasadniczą częścią klimatyzatora za pośrednictwem dwóch elastycznych rur chłodniczych z tworzywa sztucznego. Trudno nazwać go klimatyzatorem kompaktowym, ale nie jest to też typowe urządzenie typu split.

Skraplacz umieszcza się na zewnątrz pomieszczenia, więc emitowany przez niego szum nie jest tak bardzo uciążliwy. Problemem jest ponownie rozszczelnienie okna dla przełożenia rury łączącej skraplacz z klimatyzatorem. Wpływ tej szczeliny będzie jednak dużo niższy niż w przypadku pierwszego klimatyzatora. Średnica rury jest dużo niższa, a klimatyzator nie wytwarza różnicy ciśnień powietrza między pomieszczeniem a otoczeniem pomieszczenia.
W klimatyzatorze AMB-12H cały system klimatyzacyjny mieści się w jednostce wewnętrznej, co jest przydatnym rozwiązaniem wszędzie tam, gdzie nie ma możliwości zastosowania klimatyzatora typu split, np. z powodu braku miejsca lub zakazu zmian na zabytkowej fasadzie.

Na elewacji w miejscu niezbyt atrakcyjnej jednostki zewnętrznej widoczne są tylko dwie kratki wentylacyjne. Urządzenie pobiera powietrze z boku a wydmuchuje do góry lub w dół, dzięki czemu może być zawieszone pod sufitem, jak tradycyjny klimatyzator naścienny lub nisko przy podłodze. Klimatyzator ma również funkcję grzania – działa jak pompa ciepła. Przeznaczony jest do pomieszczeń o pow. 15-20 m2.

Dane techniczne:

– wydajność chłodnicza [W/(Btu/h)]: 2900/11 000;
– wydajność grzewcza [W/(Btu/h)]: 3200/12 000;
– COP grzanie/chłodzenie: 2.1/2.8;
– wydajność osuszania [L/h]: 1,2;
– wydatek powietrza [m3/h]: 400;
– czynnik chłodniczy: R410A (700 g);
– hałas [dB(A)]: – waga [kg]: 42;
– wymiary [mm]: 800x268x520
Jest jeszcze jeden typ klimatyzatora kompaktowego. Są to tak zwane roof topy o przeznaczeniu przemysłowym, współpracujące z siecią kanałów wentylacyjnych. Stosuje się je do wszelkiego rodzaju hal przemysłowych, handlowych, czasem do budynków biurowych. Charakteryzują się średnimi i bardzo dużymi wydajnościami chłodniczymi.

Tagi: , ,

Japoński koncern Mitsubishi Heavy Industries,stale rozszerza ofertę systemów VRV (Variable Refrigerant Volume). Rozległe systemy klimatyzacji, o łącznej długości rurociągu przekraczającej 500 m i kilkudziesięciometrowych różnicach wysokości pomiędzy jednostką zewnętrzną a wewnętrznymi klimatyzacji, sprawdzają się nawet w największych obiektach. Dają one również największe możliwości konfiguracji jednostek wewnętrznych. W obrębie jednego sytemu możliwa jest praca jednostek wewnętrznych o wydajności od 2,0 do 28,0 kW, w dowolnych konfiguracjach typów (łącznie 14 typów i prawie 70 modeli). Nowe jednostki wewnętrzne w ofercie MHI, to urządzenia klimatyzacyjne kanałowe o wydajnościach 22,4 i 28,0 kW i sprężu dyspozycyjnym 200 Pa oraz kasetonowe, przeznaczone do montażu w panelowych sufitach podwieszanych o wymiarach 600×600 mm. Sterowanie indywidualne lub/i centralne, z możliwością komunikacji z BMS.

Pierwsze jednostki zewnętrzne nowego systemu KX4 (R 410a), o wydajności chłodniczej 14,6; 22,4 i 28,0 kW zostały zaprezentowane w 2004 roku. Początek bieżącego roku przyniósł kolejne 3 wielkości jednostek zewnętrznych o wydajności chłodniczej 33,5; 40,0 i 45,0 kW. Umożliwiają one podłączenie odpowiednio do 20, 23 i 26 jednostek wewnętrznych. Kombinacja dwóch jednostek zewnętrznych klimatyzacji, włączonych w jeden obieg chłodniczy, daje nominalne wydajności od 73,5 do 90,0 kW, a maksymalna ilość jednostek wewnętrznych wynosi 32 i 40. Z myślą o klientach posiadających większe zapotrzebowanie na moc chłodniczą, MHI wprowadza właśnie na rynki europejskie jednostki zewnętrzne o rzadko spotykanych wydajnościach 50,4; 56,0; 61,5 i 68,0 kW. Dają one możliwość podłączenia odpowiednio 29, 33, 36 i 40 jednostek wewnętrznych. Maksymalna wydajność systemu Combination wynosi więc teraz już 136,0 kW, a liczba jednostek wewnętrznych osiągnęła 48.

Wszystkie dostępne jednostki zewnętrzne są napędzane sprężarkami typu DC z silnikami sterowanymi inverterowo w systemie PAM-PWM. Pozwalają one, w połączeniu z udoskonalonym wymiennikiem ciepła, zoptymalizowanym sterowaniem elektronicznych zaworów rozprężnych i niezawodną elektroniką, na osiągnięcie wysokich współczynników wydajności chłodniczej i grzewczej. Wartości COP zawierają się w zakresie od 3,39 do 3,91 dla trybu chłodzenia i od 3,66 do 4,18 dla ogrzewania. Pojedyncze sprężarki typu scroll występują w modelach do 33,5 kW. Model 40,0 kW i większe posiadają dwie sprężarki tego typu. Wydajność obu sterowana jest inwerterowo, co odróżnia MHI od wielu innych producentów stosujących układ ze sprężarką inverterową i o stałej wydajności.

Korzyści wypływające z płynnej regulacji wydajności obu sprężarek klimatyzacji, to m.in. zredukowany prąd rozruchu oraz wyrównanie obciążenia sprężarek i czasu ich pracy. Start sprężarek z minimalną prędkością obrotową eliminuje zjawisko spieniania oleju. Gdy zapotrzebowanie na chłód lub ciepło wymusza pracę obu sprężarek jednocześnie, pracują one z identyczną wydajnością, a poziom oleju jest wyrównany

Tagi: , ,

W ostatnich latach można zaobserwować w Polsce masowy rozwój budownictwa. Obok budynków mieszkalnych wznoszone są liczne obiekty biurowe, handlowo-usługowe oraz tzw. wielofunkcyjne (handel, usługi, rozrywka). Większość z ww. obiektów jest wyposażona w instalacje klimatyzacji bądź też wentylacji z chłodzeniem powietrza.

Często  stosowanym rozwiązaniem jest system klimatyzacji z centralnym przygotowaniem powietrza nawiewanego.
Do przygotowania nawiewanego powietrza stosowane są centrale klimatyzacyjne składające się z sekcji: filtracji powietrza, nagrzewnicy, chłodnicy, wentylatorowej. Stosowane są również sekcje odzysku ciepła.
Nawiew powietrza do pomieszczeń odbywa się poprzez (często bardzo rozległą) sieć kanałową z nawiewnikami. System ten wymaga budowy oddzielnych źródeł ciepła i chłodu oraz instalacji doprowadzającej media do nagrzewnicy i chłodnicy w centrali klimatyzacyjnej.
W niniejszym artykule pragniemy przedstawić, jako rozwiązanie alternatywne, przygotowanie powietrza w urządzeniu o nazwie „Rooftop”, mającym powszechne zastosowanie w USA i Kanadzie. Nazwa tego urządzenia nie ma w języku polskim jednoznacznego odpowiednika. Wydaje się, że najbardziej prawidłowym określeniem polskim byłoby nazwanie go „Monoblokowy klimatyzator dachowy”. Istotną zaletą urządzeń serii KSCK są ich niewielkie gabaryty. Największe urządzenia mają wymiary w podstawie 1420 mm x 2250 mm tj. 3,2 m2 zajmowanej powierzchni. Urządzenia te mogą być eksploatowane bez ujemnych skutków technicznych w okresie zimy po zastosowaniu opcji z regulacją prędkości obrotowej wentylatorów skraplacza, która pozwala na pracę przy temperaturach poniżej 0oC. Współczynnik wydajności chłodniczej urządzeń serii KSCK wynosi powyżej 3,0. Istotnym parametrem w dzisiejszych czasach jest poziom emitowanego hałasu urządzenia podczas jego pracy. Agregaty skraplające serii KSCK charakteryzuje niski poziom ciśnień akustycznych. Przykładowo dla KSCK 10 E w odległości 10 m jest to 38,6 dB(A). Istnieje również, możliwość dodatkowego wyciszenia maszyny za pomocą dźwiękochłonnych izolacji nakładanych na sprężarki.
Gamę urządzeń powyżej 150 kW tworzą agregaty skraplające serii RA . Ich moce sięgają do około 400 kW. Jednostki tej serii charakteryzują się niezawodnością oraz wysokiej jakości systemem sterowania opartym na mikroprocesorowym regulatorze CLIMATIC 30 dla wersji STD oraz LN, CLIMATIC 50 dla wersji SLN.
Dla wersji STD oraz LN można opcjonalnie zamówić regulator CLIMATIC 50. Urządzenia przeznaczone są do współpracy z chłodnicami z bezpośrednim odparowaniem znajdującymi się w centralach klimatyzacyjnych oraz z chłodnicami kanałowymi.Prezentując go, omówimy:
– zasadę działania
– zastosowania
– podstawowe cechy
– warunki montażu
– możliwości zastosowania w instalacjach klimatyzacji budowanych w Polsce

Tagi: , , ,

Wymagania stawiane obecnie  systemom klimatyzacji średnich i dużych budynków są coraz wyższe. Oprócz cech takich jak najwyższa jakość, wydajność i energooszczędność, podstawowym kryterium jakie muszą spełniać nowoczesne systemy klimatyzacji jest możliwość ich centralnego sterowania oraz integracji z coraz powszechniej stosowanymi systemami zarządzania budynkiem.
Firma Daikin oferuje do swoich zaawansowanych technologicznie systemów klimatyzacyjnych VRV oraz SKY AIR systemy centralnego sterowania, które mogą być wykorzystywane do różnych zastosowań w zależności od wielkości, rodzaju oraz metody sterowania zastosowanej w danym budynku.
Pierwszym, najprostszym w obsłudze kompaktowym sterownikiem centralnym z kolorowym ekranem dotykowym jest Inteligentny Sterownik (Intelligent Touch Controller) typ DCS302B61 (rys.1). Jest to sterownik przeznaczony do centralnego sterowania mniejszymi i średnimi systemami VRV. Umożliwia on szczegółową kontrolę i monitorowanie do 64 grup jednostek wewnętrznych. Głównymi funkcjami realizowanymi za pomocą Inteligentnego Sterownika są: jednoczesne włączanie/wyłączanie wszystkich podłączonych jednostek wewnętrznych, włączanie/wyłączanie, ustawienia temperatury, zmiany trybów pracy, prędkości wentylatora i kierunku nawiewu powietrza oraz funkcja blokowania obsługi za pomocą indywidualnego sterownika w poszczególnych strefach lub grupach. Ponadto istnieje możliwość ustawienia dla poszczególnych grup lub stref rocznych harmonogramów pracy, monitorowania statusu pracy oraz wyświetlania historii pracy klimatyzatora.


Inteligentny Sterownik


Inteligentny Manager

Po połączeniu Inteligentnego Sterownika z Kartą Proporcjonalnego Podziału Mocy klimatyzacji (DCS002A1) wykonywane będą obliczenia podziału mocy zużytej przez system klimatyzacyjny na poszczególne jednostki wewnętrzne. Zużycie energii pojedynczych jednostek wewnętrznych klimatyzacji obliczane jest w zależności od wielkości danej jednostki, czasu pracy, otwarcia zaworu rozprężnego oraz liczby pulsów z licznika energii elektrycznej.
Kolejnym systemem centralnego zarządzania układem klimatyzacyjnym jest Intelligent Manager (rys. 2). Jest to zintegrowany system zarządzania budynkiem, który wykorzystuje niezależną, bardzo szybką metodę multi transmisji DIII-NET stosowaną w systemach VRV.

Zastosowanie systemów centralnego sterowania podnosi znacząco komfort obsługi instalacji klimatyzacyjnej oraz stanowi potężne źródło oszczędności energii podczas eksploatacji budynku. Bogata oferta klimatyzacji firmy Daikin w zakresie centralnych systemów nadzoru umożliwia ich aplikację praktycznie w każdym budynku, zaspokajając najwyższe wymagania użytkownika.


DS-net

Klimatyzacja jest dziedziną dynamicznie się rozwijającą. Szereg aspektów ma znaczący wpływ na ten stan rzeczy. Jednym z poważnych elementów są uregulowania prawne związane z ochroną środowiska wymuszające zmiany w układach klimatyzacyjnych i chłodniczych. Uwzględniając uregulowania prawne dotyczące wymiany czynników chłodniczych mających negatywny wpływ na środowisko („dziura ozonowa” i „efekt cieplarniany”) w myśl porozumienia z Montrealu wraz z kolejnymi poprawkami oraz polskiego prawodawstwa dotyczącego obrotu, składowania freonów (Dz. U. 1999 nr 110 poz. 1263) istnieje potrzeba ich wymiany, czyli bezpiecznego odzysku, przechowywania oraz późniejszej utylizacji lub destrukcji (zużytych). Oprócz wycofywanych czynników chłodniczych istnieje liczna grupa odpadów pochodzących z instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych. Mówiąc o odpadach można wymienić zaolejone czynniki chłodnicze nie nadające się do recyklingu lub dostarczane butle ze zmieszanymi czynnikami chłodniczymi. Z dniem 1 stycznia 2002 weszła w życie Ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz.U. 2001 nr 63 poz. 639). Przepisy te stosuje się również do przedsiębiorców wprowadzających na rynek krajowy towary z importu, których częściami składowymi są produkty wymienione w załącznikach do ustawy. Produktami takimi są m.in. urządzenia klimatyzacyjne, urządzenia chłodnicze, pompy ciepła zawierające substancje zubażające warstwę ozonową (CFC i HCFC). Dodatkowo na przedsiębiorcę nakłada ustawa obowiązek odzysku, a w szczególności recyklingu odpadów. Do dnia 31 grudnia 2007 roku docelowy poziom odzysku dla urządzeń klimatyzacyjnych oraz chłodziarek i zamrażarek typu domowego ustalono na 50% w stosunku do masy wprowadzonych substancji na rynek oraz 50% recyklingu. W przypadku urządzeń chłodniczych, zamrażalniczych oraz pomp ciepła poziom odzysku wynosi 50% i recyklingu 70%. Dodatkowo należy zauważyć, iż czynniki chłodnicze (CFC i HCFC) zostały sklasyfikowane jako odpady niebezpieczne (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 roku Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1206). W tym aspekcie należy zwrócić uwagę na Ustawę o odpadach (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 628) i Ustawę Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627) w których zawarto zasady zapobiegania powstawaniu odpadów oraz zmniejszaniu ich wpływu na środowisko.
Osobnym szerokim zagadnieniem w nowoczesnych systemach klimatyzacyjnych jest szeroko rozumiana elektronika: od precyzyjnych elektronicznych zaworów rozprężnych, poprzez różnego typu czujniki, po elektroniczne systemy zarządzania układami (rys. 3). Możliwe obecnie jest włączanie i wyłączanie urządzenia przez telefon zarówno komórkowy jak i stacjonarny. Funkcja ta pozwala również na zmianę ustawienia parametrów pracy klimatyzatorów oraz uzyskanie informacji o stanach alarmowych instalacji.
W artykule przedstawiono niektóre nowe rozwiązania stosowane w klimatyzacji. Przy szeroko rozumianej „nowoczesności” pominięto szereg aspektów tego zagadnienia. Skupiono się w początkowej części na zmianach legislacyjnych, które mają znaczący wpływ na branżę chłodniczą i klimatyzacyjną. Następnie wybiórczo przedstawiono zastosowane nowe elementy mające wpływ na zapewnienie komfortu cieplnego.

Generalnym dystrybutorem klimatyzatorów FUJI ELECTRIC w Polsce produkowanych przez japoński koncern Fuji Denki Sosetsu Co., Ltd.. W oparciu o nowatorską technologię i duże doświadczenie oraz prowadzone badania, wspierające ciągły rozwój, produkty Fuji Denki Sosetsu zyskały znakomitą na świecie reputację. Systemy klimatyzacyjne Fuji Electric przeznaczone są do stosowania w pomieszczeniach mieszkalnych, biurowych oraz zakładach produkcyjnych. Przy ich projektowaniu wykorzystano zaawansowane rozwiązania technologiczne, a także zwrócono szczególną uwagę na ich estetykę wykonania oraz ergonomię użytkowania. Wszystkie te zabiegi spowodowały, że klimatyzatory te charakteryzują się dużą niezawodnością i funkcjonalnością.


Rys. 2. Poziomy nawiew strugi powietrza w cyklu chłodzenia


Rys. 3. Schemat nawiewu i rozproszenia strugi w klimatyzatorach ściennych

Multisplity i Big Multisplity
Koncern Fuji Denki Sosetsu Co., Ltd. oferuje także tradycyjne Multisplity (jednostka zewnętrzna + od dwóch do pięciu jednostek wewnętrznych typu ściennego lub kasetonowego), jak i rezultat oryginalnej, innowacyjnej myśli – Big Multisplity. Rozróżnia się tu dwa rodzaje systemów: symultaniczny i niezależny. System symultaniczny charakteryzuje się tym, iż może pracować w trybie chłodzenia lub grzania. Natomiast w systemie niezależnym praca może się odbywać w trybie chłodzenia i ogrzewania jednocześnie w dwóch obiegach termodynamicznych.
Charakterystycznymi cechami systemu Big Multisplit są m.in.: długie odcinki instalacji pomiędzy jednostkami wewnętrznymi i jednostką zewnętrzną, rożne kombinacje wydajności i typów jednostek wewnętrznych (kasetonowe, kanałowe, przypodłogowo-sufitowe), centralny, przewodowy pilot z zegarem programowanym tygodniowo. Dodatkowym atutem tego systemu jest oszczędność przestrzeni przy montażu jednostki zewnętrznej, prostsza instalacja, chłodzenie i ogrzewanie przy niskich temperaturach zewnętrznych.
Na koniec należy podkreślić, iż producent proponuje całą gamę urządzeń Fuji Electric pracujących zarówno na czynniku  R 410A oraz R 407C.

 

Tagi: , ,